Σχολείο “Σωκράτης - Δημοσθένης” / Κεντρικά Γραφεία

5777 Wilderton Avenue, Montreal, Quebec, H3S 2V7
Τηλ: 514-738-2421 * Fax: 514-738-5466

Χρήστος Αδαμόπουλος, Γενικός Διευθυντής 
cadamopoulos@hcgm.org
Μαρία Ρούσση, Διοικητική βοηθός του Γενικού Διευθυντή, εσωτ.125
mroussis@hcgm.org
Monique Aura, Γραμματέας, εσωτ.113
maura@hcgm.org
Nadia Noun, βοηθός, Συντονίστρια SEP , εσωτ.152
nnoun@hcgm.org

Παράρτημα II (Montreal)

5777 Wilderton Ave. Montreal, Quebec, H3S 2V7
Τηλ: 514-738-2421 * Fax: 514-906-0764

Γεωργία Τσάκαλη, Διευθύντρια, εσωτ.109
gtsakalis@hcgm.org
Angie Purcell, Γραμματέας, εσωτ. 144
apurcell@hcgm.org

Παράρτημα III (Roxboro)

11-11e rue, Roxboro, Quebec, H8Y 1K6
Τηλ: 514-685-1795 * Fax: 514-685-1834

Χρήστος Φιλανδριανός, Διευθυντής
Τηλ: 514-685-3975, cfilandrianos@hcgm.org
Δέσποινα Συμεών, Γραμματέας
Τηλ: 514-685-1833, dsymeon@hcgm.org

Παράρτημα IV (Νότια Ακτή)

5220 Grande Allée, St.-Hubert, Quebec, J3Y 1A1
Τηλ: 450-656-4832 * Fax: 450-656-1531

Diane Trudel, Διευθύντρια
dtrudel@hcgm.org
Ντίνα Μοσχωνά, Γραμματέας
dmoschonas@hcgm.org

Παράρτημα V (Laval)

931 Emerson, Laval, Quebec, H7W 3Y5
Τηλ: 450-681-7435 * Fax: 450-681-4978

Ghislaine Langois, Διευθύντρια
Τηλ: 450-681-5142, glanglois@hcgm.org
Άννα Γεωργιάδου, Γραμματέας
Τηλ: 450-681-7435, ageorgiadis@hcgm.org

Παράρτημα V (Laval) Annex

1005 Pie X, Laval, Quebec, H7V 3A9
Τηλ: 450-902-0118 * Fax: 450-902-0119

Ελένη Κακουλάκη, Γραμματέας
hkakoulakis@hcgm.org

Παράρτημα Δημοσθένης (Laval)

1565 St.-Martin West, Laval, Quebec, H7S 1N1
Τηλ: 450-972-1800 * Fax: 450-972-1345

Χρήστος Κατηφόρης, Διευθυντής
ckatiforis@hcgm.org
Αφροδίτη Μπατσάκη, Γραμματέας
szogos@hcgm.org

Συμπληρωματική Εκπαίδευση / Κεντρικά Γραφεία

5777 Wilderton Avenue, Montreal, Quebec, H3S 2V7
Τηλ: 514-738-2421 * Fax: 514-738-5466

Καίτη Κυριακίδου, Γενική Διευθύντρια, εσωτ. 115
kkiryakidis@hcgm.org
Ευαγγελία Πιπεράκη, βοηθός, εσωτ. 116
epiperaki@hcgm.org