Αιτήσεις για προσφορές:

  1. Προκήρυξη υποβολής προσφορών από γενικούς εργολάβους


Αγγελίες Εργασίας:

    1. Χοροδιδάσκαλοι για το σχολείο “Σωκράτης-Δημοσθένης”
    2. Υπάλληλος για προσωρινή μερική απασχόληση στο Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών (ΕΚΥΚ) της ΕΚΜΜ


Ανακοινώσεις: