Αιτήσεις για προσφορές:Αγγελίες Εργασίας:

    1. Κοινοτικός Σύμβουλος Παρέμβασης – Βοηθός Προγράμματος Φυσικών Φροντιστών
    2. Υπάλληλος συντήρησης


Ανακοινώσεις: