Μέλη Εκτελεστικής Επιτροπής

Νικόλαος Τ. Παγώνης, Πρόεδρος της Κοινότητας
Ανδρέασ Κριλής, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Κοινότητας
Ζωή Μπάτση, Αντιπρόεδρος, Γραμματέας Εκπαίδευσης
Αλίκη-Γεωργιάδου-Daher, Αντιπρόεδρος, Γραμματέας Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης
Αφροδίτη Μουρελάτου, Αντιπρόεδρος ειδικών προγραμμάτων, Αναπληρώτρια Γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων
Χαράλαμπος Μπαμπαρούτσης, Γενικός Γραμματέας του ΔΣ
Αλέξανδρος Βασιλογιάννης, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Μοντρεάλ, Γραμματέας Εκκλησιαστικών Υποθέσεων
Διονύσιος Μαρίνος, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Λαβάλ, Γραμματέας Αθλητισμού
Αφροδίτη Σταθοπούλου, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Νότιας Ακτής
Νικόλαος Φλουρής, Ταμίας της Κοινότητας
Νίκος Μητσόπουλος, Πρόεδρος ΔΣ, Γραμματέας Προσωπικού

Γραμματείς ΔΣ

Αλέξανδρος Παραδείσης, Αντιπρόεδρος ΔΣ
Σπύρος Μοντζενίγος, Γραμματέας Πολιτιστικών Υποθέσεων, Αναπληρωτής Γραμματέας Αθλητισμού
Ελένη Τσινάλη, Γραμματέας Κοινωνικών Υπηρεσιών
Αχιλλέας Νικόπουλος, Γραμματέας Ακίνητης Περιουσίας και Προμηθειών
Νίκος Παπαπάνος, Γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων
Κωνσταντίνα Καρβελά, Γραμματέας Μάρκετινγκ
Κωνσταντίνος Καρζής, Γραμματέας Διασυλλογικών υποθέσεων και Νεολαίας
Γεώργιος Λαμπέτης, Αναπληρωτής Γραμματέας Εκπαίδευσης 
Γαβριήλ Μανωλάτος, Αναπληρωτής Γραμματέας Πολιτιστικών Υποθέσεων
Χρήστος Πετσίνης, Αναπληρωτής Γραμματέας Ακίνητης Περιουσίας και Προμηθειών
Απόλλων Ρετσινάς, Αναπληρωτής Γραμματέας Μάρκετινγκ

Μέλη

Κωνσταντίνος Δουλιγέρης, Μέλος
Δημήτριος Λατίνος, Μέλος
Μιχάλης Μελιγρηγόρης, Μέλος
Ευάγγελος Τουτουδάκης, Μέλος
Παναγιώτης Τσόκανος, Μέλος